Welkom bij Daltonschool OBS de Achtbaan

De Achtbaan is een openbare Daltonschool in de Duin- en Bollenstreek. De school heeft drie locaties. Uw kind komt in een prettig leerklimaat en wordt begeleid door een enthousiast en jong team in een sterke organisatie.

Verschillen tussen kinderen zien wij als een meerwaarde. Verschillen in uiterlijk, karakter, geloof, intelligentie en interesses maken het werken met kinderen zo uitdagend. Binnen het Daltononderwijs zijn zelfverantwoordelijkheid, zelfwerkzaamheid en samenwerking kernbegrippen. Dit zijn tevens sleutelwoorden om begrip en respect te krijgen voor onderlinge verschillen bij elkaar.
 
  • Kinderen worden in de gelegenheid gesteld zelfverantwoordelijkheid te dragen voor zover zij dit aankunnen. De leerkrachten begeleiden dit proces;
     
  • Zelfwerkzaamheid betekent dat kinderen worden gestimuleerd om op hun eigen niveau zelf oplossingen te zoeken en daarmee hun taken uit te voeren. Ook dit weer onder begeleiding van de leerkrachten;
     
  • Samenwerken tussen leerlingen wordt gestimuleerd door middel van diverse werkvormen. Door deze werkvormen wordt de ontwikkeling van sociale vaardigheden bevorderd. Ook ervaren kinderen dat samenwerken betere resultaten oplevert.